เก็บเงินเพื่อการศึกษาของลูกต้องเริ่มเมื่อไหร่

หาคุณเป็นหนึ่งคนที่เห็นว่าการศึกษาสำหรับเด็กๆ เป็นสิ่งที่สำคัญและสามารถต่อยอดให้เด็กคนหนึ่งเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่ดีได้ คุณก็ควรจะเริ่มวางแผนคร่าวสำหรับการศึกษาลูกเช่น อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิยาลัย คุณไม่ทำเป็นต้องคิดแทนลูก แต่ลูกของคุณควรมีโอกาสเลือกเท่าที่ความสามารถเค้ามี บางคนลืมคิดไปว่าเมื่อลูกของคุณโตขึ้นคุณเค้าจะใช้เงินมากขึ้น

และยิ่งถ้าอยากให้เขามีการศึกษาที่ดี เช่นเรียนต่อต่างประเทศคุณยิ่งต้องใช้เงินมากกว่าเดิม หากวันหนึ่งลูกคุณสอบติดมหาลัยชั้นนำของประเทศ หรือต่างประเทศ แต่ไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ คุณจะหาเงินด่วนจี๋ขนาดไหนก็ไม่ทัน กลายเป็นว่าคุณไม่สามารถพาลูกๆ อันเป็นที่รักของคุณไปถึงฝั่งฝัน พูดมาคร่าวๆ ก็คงจะพอเห็นภาพกันบ้าง ดังนั้นการวางแผนการเงินสำหรับการศึกษานับเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน คุณการจะเริ่มจากการเก็บเงินบางส่วนตั้งแต่วันนี้ ในยามที่เค้ายังเด็กเงินก่อนนี้ไม่ไช่เงินด่วน ที่ต้องรีบเก็บรีบใช้ แต่แนะนำว่าให้เก็บไว้ในที่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่นกองทุนรวมเป็นต้น เพราะจะทำให้เงินนั้นงอกเงยและเพิ่มมูลค่าในตัวเอง แต่ก็ไม่ควรนำเงินส่วนนี้ไปไว้ในที่ๆมีความเสี่ยงสูงจนเกินไป เพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินที่จำเป็นสำหรับคุณ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ถูกเงินเฟ้อกัดกิน เพราะเอาไปทิ้งไว้กับเงินฝากธนาคาร