ความรู้ที่ 2 : “โรคหวัด” หรือ “ไข้หวัด” ยังไม่มี “ยา” ที่ใช้รักษาได้ … ในปัจจุบันทางการแพทย์ ยังไม่มียาที่สามารถใช้รักษา โรคไข้หวัด ได้อย่างเฉพาะเจาะจง

By admin