ความรู้ที่ 3 : โลโก้ “แรก” ของแอปเปิ้ล
ในยุคแรกของแอปเปิ้ล จะใช้โลโก้
เป็นรูปของ “ไอแซค นิวตัน”
นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ล เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า
“แอปเปิ้ล” คือผลไม้ของ ปัญญา

By admin

Related Post