ความรู้ที่ 4 อาการของโรคบาดทะยัก คือการ เกร็ง กระตุก
หลังจากติดเชื้อบาดทะยักแล้ว
กล้ามเนื้อจะเกิดการ เกร็ง แข็ง หลังแอ่นจนอาจถึงขั้น กลืนอาหารไม่ได้

By admin