จิบความรู้ที่ 183 ประเทศที่ใช้ Twitter มากที่สุด

thisyouknow-183
Continue reading จิบความรู้ที่ 183 ประเทศที่ใช้ Twitter มากที่สุด

จิบความรู้ที่ 169 – เดิมบันไดเลื่อน ถูกสร้างมาใช้ เพื่อความบันเทิงที่สวนสนุก

thisyouknow-169
Continue reading จิบความรู้ที่ 169 – เดิมบันไดเลื่อน ถูกสร้างมาใช้ เพื่อความบันเทิงที่สวนสนุก

จิบความรู้ที่ 158 – ไฮโดรเจน เป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบาที่สุด

thisyouknow-158
Continue reading จิบความรู้ที่ 158 – ไฮโดรเจน เป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบาที่สุด

จิบความรู้ที่ 129 – รถเต่าเป็นรถที่ออกแบบตามแนวคิด ไอเดียของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

thisyouknow-129

รถเต่า เป็นรถที่ออกแบบตามแนวคิด ไอเดียของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Tao is a concept car designed car based on the ideas of Adolf Hitler.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 109 นิตยสาร Time เคยยกย่องให้ คอมพิวเตอร์ เป็นบุคคลแห่งปี 1982

thisyouknow-109

หากกล่าวถึง นิตยสาร Time คงมีน้อยคนนักที่ไม่รู้จัก
นิตยสารอันทรงพลัง และในทุกๆ ปีตามธรรมเนียมของ
Time จะมีการคัดหาบุคคลแห่งปี ทั่วโลก … แต่มีอยู่
ครั้งหนึ่ง ในปี ค.ศ. 1982 หรือ พ.ศ.2525 นิตยสาร Time
กับเลือกให้ “คอมพิวเตอร์” เป็นบุคคลแห่งปี ถือได้ว่า
เป็นครั้งแรกที่ Time ให้รางวัลนี้กับสิ่งที่ไม่ใช่ มนุษย์
เพราะในยุคนั้น คอมพิวเตอร์ถือได้ว่านิยม อย่างมาก

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

If the Time magazine have very few people who do not know.
Magazine and powerful every year in our.
Time Person of the Year will be selected for the world … but there is.
At one time in 1982 or 2525 magazine Time.
To select the “PC” as the Person of the Year can be considered.
Time for the first time this award to a non-human.
Because of that era The computer can be considered a huge hit.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

ที่ไปที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์

จิบความรู้ที่ 107 ทำไมแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดถึงไม่เรียง ABCDEF…

thisyouknow-107

สาเหตุที่มันไม่เรียงตามตัวอักษรเพราะ แบบแป้นพิมพ์
ในปัจจุบันเป็นแบบแป้นพิมพ์ของเครื่อง “พิมพ์ดีด”
โดยในสมัยก่อน การเรียงแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด
จะไม่สามารถเรียงแป้นพิมพ์ตามตัวอักษรได้ เนื่องจาก
ในเวลาพิมพ์ ก้านตัวอักษรที่ดีดออกไป มันจะชนกัน ขัดกัน
ทำให้พิมพ์ไม่ต่อเนื่อง จึงต้องมีการออกแบบแป้นพิมพ์
ไม่ให้ก้านตัวอักษรชนกันเวลาพิมพ์ โดยแบบที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดคือ แบบที่เราเรียกว่า “QWERTY”
ซึ่งมีใช้จนถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The reason is that it is not because of the alphabetical keyboard.
At present, a keyboard, a “typewriter”.
In the old days To sort of typewriter keyboard.
The keyboard can be sorted alphabetically because.
Type the characters in the shaft to eject it collided conflict.
Print making discontinuous It must be designed keyboard.
Not to stalk the characters collide print time. The model has been
The most popular A so-called “QWERTY”.
Which is used to date

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

 

ที่ไปที่มา ที่มาที่ไป :http://www.oknation.net/blog/print.php?id=455454

จิบความรู้ที่ 82 โปรแกรม Nero Burning ชื่อนี้มาจาก จักรพรรดินีโร ผู้ได้ชื่อว่า “เผากรุงโรม”

โปรแกรม เขียนแผ่น CD/DVD ที่คนไทยทุกคนรู้จักดี
“Nero” มาจากชื่อของจักรพรรดินีโร โดยมีฉายาว่า นีโร จอมโหด
ซึ่งตามประวัติศาสตร์จักรพรรดิผู้นี้ “เป็นผู้เผากรุงโรม” หากสังเกต
ที่ Icon จะเป็นรูป “โครอสเซียมโดนเผา” น่ะครับ

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Applications written to CD / DVD that everyone knows Thailand well.
“Nero” comes from the name of the Emperor Nero Nero is known as the Scourge.
The history of this emperor “Rome is burning,” the notice.
The Icon is a “Coral potassium unburned” it.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.