จิบความรู้ที่ 14ุ6 – Nike คือเทพธิดาแห่งชัยชนะ ในเทพปกรณัมกรีก หากไนกี้ยิ้ม

thisyouknow-146

Nike คือเทพธิดาแห่งชัยชนะในเทพปกรณัมกรีก หากไนกี้ยิ้ม
ให้ใคร คนผู้นั้นจะมีชัยในการแข่งขนโลโก้ ไนกี้ จึงเป็น “รอยยิ้ม”
ไม่ไช่เครื่องหมายถูก น่ะคับ

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Nike was the goddess of victory in Greek mythology, if Nike smile.
For someone who will finish the race in carrying Nike logo is a “smile”.
I’m not the mark

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 116 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

thisyouknow-116

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นี่คือพระนามเต็มของ รัชกาลที่ 9 ของเรา … ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพพระพุทธเจ้า

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

จิบความรู้ที่ 113 – 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ

thisyouknow-113

 

โดยจัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 เพื่อยกย่องเกียรติคุณให้ศิลปินแห่งชาติ หลากแขนง ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยความอุตสาหะและมีผลงานปรากฏต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในวันนนี้จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติ และศิลปะพื้นบ้านในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดและศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ รับผิดชอบดำเนินการ

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The event was first held on February 24, 2529 in honor of chairing the National artists of various disciplines who create works of art with perseverance? And whose work has appeared publicly continuously. To date, this is an exhibition about the national artist. And the central and regional folk art. The Center for Culture and the Cultural District. Responsible for

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 102 ชิไอ้… “เด็กไม่เอาถ่าน” ??? เรามาดูที่มาของคำนี้

thisyouknow-102

คำว่า “เด็กไม่เอาถ่าน” คาดกันว่าคำนี้ มาจาก
คำเดิม คือ “เหล็กไม่เอาถ่าน” เพราะในสมัยก่อนนั้น
การหลอมเหล็กหรือตีอาวุธจากเหล็กให้แข็งแกร่งนั้น
จำเป็นต้องใช้ถ่านในการก่อเปลวไฟจนลุกโชน
เพื่อให้ความร้อนแก่เหล็ก แล้วถ่านหรือคาร์บอน
จะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในเนื้อเหล็กหลังจากการถลุง
ถ้าเหล็กไม่มีถ่านอยู่เลย เหล็กก็จะมีคุณภาพต่ำ แต่ถ้า
เหล็กมีถ่านเข้าไปมากเกินไป เหล็กก็จะเปราะ
จนกลายเป็นคำพูดที่ว่า “เหล็กไม่เอาถ่าน” นั่นเอง

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The word “feckless children,” estimated that the word comes from.
The original “Iron Rotter” because in the past.
Molten iron or steel weapons from the strong.
Required to produce charcoal fire until the blaze.
To heat the steel Then charcoal or carbon
Is inserted into the body after iron smelting.
If iron is not activated yet The steel is low quality.
There is too much carbon into steel Steel is brittle
Into a phrase. “Iron Rotter” itself

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 93 “ถั่ว” คือต้นกำเนิดของรางวัล … โนเบล

อัลเฟรด โนเบล เป็นผู้คิดค้น “ไดนาไมต์” โดยส่วนประกอบ
ที่สำคัญในการทำไดนาไมต์คือ “ไนโตรกรีเซอรีน”
(Nitroglycerine) ซึ่งอัลเฟรดได้มันมาจาก “น้ำมันถั่วลิสง”
นั่นเอง โดยอัลเฟรด ต้องการนำไดนาไมต์ไปใช้ในงาน
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ แต่แล้ว … สิ่งที่เขาเสียใจที่สุดคือสิ่งประดิษฐ์ของเขา กับเป็นอาวุธที่คนใช้ฆ่าคนด้วยกันเอง
เขาจึงได้มอบทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมด เมื่อเขาสิ้นใจ
“เพื่อนำไปจัดตั้งมูลนิธิรางวัลโนเบล” นั่นเอง

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Alfred Nobel invented “Dynamite” by components. The key is to make dynamite. “Nitroglycerine Marie Serene” (Nitroglycerine) which Alfred got it from. “Peanut oil” itself by Alfred want to dynamite used in the mining industry, but then … What he regrets most is that? His inventions. The weapon used to kill the people themselves. He gave his all. When he died “To be awarded the Nobel Foundation was established” itself.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 92 คำว่า “ทุเรศ” เพี้ยนมา จากคำว่า “Too Late”

ในสมัยก่อน ประเทศไทยมีบริษํท ห้างร้านที่จัดตั้งโดย
ชาวต่างชาติ ได้จ้างพนักงานเป็นชาวไทย ผลปรากฎว่า
คนไทยค่อนข้างจะมาทำงาน ช้า สาย เพราะคนไทยยัง
ไม่คุ้นกับระบบ บริษัท ห้างร้าน เลยทำให้โดนนายห้าง ต่อว่า
ด้วยคำว่า Too Late แปลว่า มาสาย ล่าช้า พอโดนด่าบ่อยๆ
คนไทยก็ฟังเพี้ยนเป็น ทูเหลด เพี้ยนไปเป็น ทุเรศ ในที่สุด

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

In the past, Thailand and package offers. Department stores established by
Foreign employment is the result turns out that Thailand.
Thailand is a relatively slow because the call to Thailand.
Not familiar with the company’s department stores do not make that.
The word translated as Too Late late late enough cursed them.
Thailand was cast as two people can do to reduce distortion in the most miserable.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.