จิบความรู้ที่ 154 – ประเทศเนเธอร์แลนด์ กับ ประเทศฮอลแลนด์คือประเทศเดียวกัน

thisyouknow-154
Continue reading จิบความรู้ที่ 154 – ประเทศเนเธอร์แลนด์ กับ ประเทศฮอลแลนด์คือประเทศเดียวกัน

จิบความรู้ที่ 126 – ชื่อของ ทุกทวีป ในโลกตัวอักษรตัวแรก กับ ตัวอักษรตัวสุดท้าย จะเหมือนกัน

thisyouknow-126

ชื่อของ ทุกทวีป ในโลกตัวอักษรตัวแรก
กับตัวอักษรตัวสุดท้าย จะเหมือนกัน

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The names of all the continents first letter.
The last character is the same.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 106 แอนตาร์กติกการ์ เป็นที่ ที่แห้งแล้งที่สุดในโลก

thisyouknow-106

มีพื้นที่ 2% ของทวีปแอนตาร์กติกา แถบขั้วโลกใต้
ที่ปราศจากน้ำแข็ง และหิมะ รวมทั้งไม่มีฝนตกลงมาเลย
พื้นที่บริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า “หุบเขาแห้ง” (Dry Valley)
โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งมากๆ ไม่มีความชื้น
และเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ไม่หิมะ ไม่มีน้ำแข็งปกคลุม
ชั้นของหินปกคลุมไปด้วยก้อนกรวด ที่เต็มไปด้วยออกไซด
ของเหล็กซึ่งก็คือ “สนิม” นั่นเอง ทำให้น้ำตกที่เกิด
ขึ้นในบริเวณนั้นมีสีเหมือนเลือด จนไม่มีสิ่งมีชีวิตใด
อาศัยได้ในบริเวณนี้ ยกเว้น แบคทีเรีย

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Has 2% of Antarctica. The South Pole
Free from ice and snow, there was no rain yet.
This area is called the “Valley” (Dry Valley).
The area is very arid desert. no moisture
And is the only place that does not snow. No ice cover
Layers of rocks covered with gravel. Filled with oxide.
Of iron, which is “rust” that makes the waterfall.
In the area of the color of blood. I do not have any living creature
Residents in this area except bacteria.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

 

ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/blog/view-blog.php?memberid=158&blogid=931

จิบความรู้ที่ 105 ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ไม่ใช่ ยอดเขาเอเวอเรสต์

thisyouknow-105

หากวัดจาก “ตีนเขาไปถึงยอดเขา” ยอดเขาที่สูงที่สุด
จะเป็น ยอดเขาเมานาเคอา ( Mauna Kea) อยู่บน
เกาะฮาวาย ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในฮาวาย
เมานาเคอาเป็นภาษาฮาวาย แปลว่า ภูเขาสีขาว เนื่องจาก
มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี โดยมีความสูงถึง
10,200 เมตร โดยที่ ยอดเขาเอเวอเรสต์ สูงที่ 8,848 เมตร
* แต่ถ้าหากวัดที่ระดับน้ำทะเลยอดเขาเอเวอเรสต์จะสูงที่สุด
โดยยอดเขามัวนาเคียจะสูงเพียง 4,206 เมตร

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

If measured in “foot to the top of” the highest peaks.
It was the peak of Mauna Kea (Mauna Kea) is on.
Hawaii, which is the highest mountain in Hawaii.
Mauna Kea is a Hawaiian word meaning white mountain since.
Snow-capped peaks throughout the year. The height of
10,200 meters at the peak of Everett High at 8848 meters.
* If you are at sea level, Mount Everett’s highest.
The peak of Mauna Kiev is just 4206 meters high.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

 

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Mauna_Kea
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/Mauna_Kea