จิบความรู้ที่ 153 – สารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ในเครื่องดื่ม น้ำตาล 0%

thisyouknow-153

สารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ในเครื่องดื่ม น้ำตาล 0%
เมื่อทานแล้วในปริมาณมาก ต่อเนื่องระดับไอคิวของคุณลดลง
แถมยังทำให้เราจะอยากอาหารมากขึ้น

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Chemical sweeteners instead of sugar. 0% sugar in drinks
When eaten in large quantities The lower your IQ level.
It also makes us want more.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 144 – ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว การดื่มกาแฟ และชา มีส่วนเพิ่มการเผาผลาญ

thisyouknow-144

ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว การดื่มกาแฟ และชา มีส่วนเพิ่มการเผาผลาญพื้นฐาน หลังดื่มบ้าง แต่น้อยมาก จนไม่มีนัยสำคัญ ที่จะส่งผลถึงขั้นดื่มแล้วผอมเพรียวได้
ถ้าอยากจะลดความอ้วนด้วยกาแฟ แนะนำกาแฟดำ ไม่ใส่ นม น้ำตาล ครีมเทียม

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

In science, drinking coffee and tea with the increased metabolic basis after drinking, but less so insignificant. The result was up drinking and slender.
If you want to lose weight with the recommended coffee black coffee without milk, sugar, creamer.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 99 ในการผลิต โค๊ก ช่วงแรกมีส่วนผสมที่ใช้ทำ โคเคน

เครื่องดื่ม “โค๊ก” หรืออีกชื่อว่า “โคคา-โคล่า”
โดยชื่อนี้ได้มาเพราะส่วนประกอบหลังของโคคา-โคล่า
ก็คือใบของต้น โคคา ซึ่งใบของต้นโคคานั้นเป็นส่วนผสม
ในการผลิต “โคเคน” นั่นเอง แต่ในปัจจุบัน โค๊ก หรือโคคา-โคล่า ไม่มีส่วนผสมของใบโคคา แล้วน่ะครับบบบบ
*ตอนแรกโค๊กขายเป็นยารักษาคนติด มอร์ฟีน รวมทั้ง
ยังมีสรรพคุณแก้ท้องอื่น อ่อนเพลีย และปวดหัวได้

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Drinks “Coke” or the name “Coca – Cola” The name comes because the components of the Coca – Cola. The leaves of the coca leaf, which is a mixture of coca to produce “cocaine”, but that the current Coke or Coca – Cola. A mixture of coca leaves I think the boy. * Coke first sold as a cure for morphine addiction, as well as other properties of the abdomen, fatigue and headache.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 77 ดื่มนม ผิดวิธีอาจจะ กลายเป็นเพิ่ม (น้ำหนัก)

page-77

นมมีประโยชน์มากต่อร่างกาย ดังนั้นเวลาที่ดีที่สุดที่จะดื่มนมคือ
“หลังอาหารมื้อเช้า” และควรดื่มนมพร่อมมันเนย หรือไขมันต่ำเพราะ ร่างกายจะนำพลังงานไปใช้ได้เลย ทำให้ไม่เหลือสะสม แถมนมยัง ช่วยในเรื่องระบบ ย่อย ทำให้เหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก แต่ถ้าเราดื่มนม “ก่อนนอน” ที่หลายคนคิดว่า จะทำให้หลับสบาย … มันไม่เป็นอย่างงั้น เพราะดื่มแล้ว นอนเลย ร่างกายจะเก็บพลังงานไว้ ไม่ได้ใช้ กลายเป็นพลังงานสะสม …. ระวังน้ำหนักจะเพิ่มเอา

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Milk has many benefits to the body So the best time to drink milk.
“After breakfast,” and the messenger, it should drink milk, butter. Or low-fat Body energy will be available to all. Making it impossible to get milk collection system also helps in making the right for people to control their weight. If you drink milk, “bedtime” as many people think. Make sleep … it was not like that. He drank, slept body to store unused energy into energy that will add weight …. beware.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 63 ซุปไก่สกัด 1 ขวด (42 มล.) ประโยชน์น้อยกว่า ไข่ครึ่งใบ

page-63

ซุปไก่สกัดทำจากอะไร ทำจากการนำ ไก่สด ยกเว้นหัวไปต้มจนได้น้ำแล้วไปผ่านกระบวนการต่อไปโดยจะใส่สารอาหารต่างๆ แล้วบรรจุขวดขาย หากเราเทียบพลังงานที่ได้ ซุปไก่สกัด 1 ขวด ให้พลังงานน้อยกว่า ไข่ไก่ ครึ่งใบถึง 2 เท่า โปรตีนที่ได้ก็น้อยกว่า 2 เท่าเหมือนกัน แต่ทำไมคนถึงทาน แล้วรู้สึก สดชื่อ กระปรี้กระเป่า … เพราะซุปไก่สกัดนั้นดูดซึมง่าย และรู้สึก ว่าทานของแพง ของดีนั่นเอง ตามโฆษณานั่นเอง แต่ “น้ำเต้าหู้ ไม่ใส่น้ำตาล” ยังไง ก็มีประโยชน์มากกว่า แถมถูกกว่า 10 เท่า

* ยังไม่มีผลการวิจัยไหน แม้กระทั่งของผู้ผลิตเอง ที่ออกมาชี้ชัด ว่าซุปไก่ให้ประโยชน์อย่างไร … เพียงแต่มีคำกล่าวว่า “เราได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง”ADMIN ก็งง พวกเองวิจัยกันต่อเนื่องมานานและ ก็ออกมาบอกกันบ้าง เก็บไว้ทำไม

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับเรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

? Chicken essence of what made except by bringing fresh chicken head to a boil until the water then goes through a process to be put nutrients. Then bottled for sale If we compare the energy one bottle of chicken essence to less than half to two times the protein in eggs is less than two times as well. But even then I feel fresh sizzling blow … because chicken essence is easily absorbed and felt good enough to eat the cost of the ad itself, but “soy milk and no sugar?” I was there. There are more than 10 times.

* There is no research anywhere. Even the manufacturers themselves Out clearly Chicken soup that provides useful … just saying that. “We have conducted ongoing research”? ADMIN their own research, do it consistently and for so long. It was well kept telling why.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web
The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge.
It is entertaining to read, it’s funny, it’s also a deposit site. thisyouknow.com
Shadow gathered knowledge Tips good for you, we also have a good knowledge of many in the future.
Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 43 กาแฟ ประโยชน์ที่มากกว่า น้ำผลไม้ หรือ สมูทตี้

page-43

เพราะกาแฟมี “สารแอนติออกซิแอนท์มากพอๆ กับผักผลไม้” การกินกาแฟประมาณ 2-5 แก้วต่อวัน จะเป็นผลดีต่อสุภาพ ในทางตรงกันข้าม น้ำผลไม้ปั่น คั้น หรือ สมูทตี้ ที่ผ่านกระบวนการ อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่แล้ววิตามินโดยธรรมชาติจะหายไปกว่าครึ่ง
จากกระบวนการผลิต เหลือเพียงน้ำตาล แถมยังไม่มีกากใยไฟเบอร์

* แนะนำให้ทานผลไม้สด เป็นลูกๆ ดีกว่า นั่นแหละ ประโยชน์สูงสุด

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับเรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

จิบความรู้ที่ 42 ดื่มน้ำผิดวิธี ระบบย่อย จะทำงานได้ไม่เต็มที่ ….

page-42

ไม่ควรดื่มน้ำเกินครึ่งแก้ว ก่อนรับประทานอาหาร 15 นาที
และภายใน 40 นาที หลังมื้ออาหาร เนื่องจาก น้ำจะเข้าไปทำให้
“น้ำย่อยเจือจางลง” จึงส่งผลต่อระบบการย่อยอาหาร

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับเรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ