จิบความรู้ที่ 187 อันตรายจาก ยาพาราเซตามอล

thisyouknow-187

อันตรายจาก พาราเซตามอล? จากสถิติประเทศสหรัฐอเมริกา
มีคนเสียชีวิตจากการใช้ยาพาราเซตาม่อน โดยเฉลี่ย ประมาณ 458 คน ต่อปี

ทั้งนี้ สาเหตุมักเกิดจากการใช้ยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ มากกว่า 1 รายการ ในการรับประทานยาครั้งเดียวกัน ตัวอย่างยาที่มักจะมีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เช่น ยาบรรเทาอาการปวด/ลดไข้ ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดอักเสบ ของกล้ามเนื้อ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาที่ใช้รักษาอาการหวัด ภูมิแพ้บางชนิด เป็นต้น

อาการพิษที่ได้รับจากพาราเซตามอล เกินขนาด จะไม่ได้ส่งผลในทันทีทันใดที่ได้รับยาเกินขนาด แต่ความเป็นพิษจะค่อยๆ เกิดขึ้นช้าๆ จนส่งผลให้เกิดภาวะตับวายเฉียบพลัน … และเสียชีวิตลง

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The dangers of paracetamol? Statistics from the United States
People have died from the use of paracetamol Peseta Simon averages about 458 people per year.

This is usually caused by the use of drugs containing acetaminophen as an ingredient in the medication more than one item at once. An example that is often a component such as paracetamol for pain relief / fever reduction. Medications to relieve pain and inflammation Muscle Muscle relaxant drugs Medications used to treat cold symptoms Some allergies, etc.

Poisoning from paracetamol overdose will not result in an immediate receiving an overdose. However, toxicity will occur slowly and gradually result in acute liver failure … and died.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future.
Try to visit each other so much.