จิบความรู้ที่ 78 อัลเฟรด โนเบล ผู้ให้กำเนิดรางวัลโนเบล

page-78

อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) นักเคมีชาวสวีเดน ผู้คิดค้น
“ระเบิดไดนาไมต์” เขาคิดค้นระเบิดนี้ ซึ่งรู้สึกเสียใจจากการที่
ระเบิดของเขาถูกนำไปใช้ในการคร่าชีวิตมนุษย์ เขาจึงมอบ 94%
ของทรัพย์สินมาให้เป็นเงินทุนใน โดยรางวัลโนเบลจะมี 5 สาขา
(เคมี, การแพทย์, วรรณกรรม, สันติภาพ และฟิสิกส์)
*การมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 10 ธันวาคม
มอบให้กับผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Alfred Nobel (Alfred Nobel) Swedish chemist who invented.
“Dynamite” He invented the bomb. The upset of the
Explosives were used in the taking of human life, delivered 94%.
Asset to finance. The Nobel Prize has five branches.
(Chemistry, medicine, literature, peace and physics).
* Awarded the Nobel Prize, held annually on December 10.
Donated to research or inventions that create benefits for humanity.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 72 เด็กติดโทรทัศน์ อาจเป็น ผู้ใหญ่ที่ก้าวร้าว ในอนาคต

page-72

ทีมวิจัยรวบรวมข้อมูลจากเด็ก 1,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 5-15 ปี
แล้วติดตามถึง 26 ปี ปรากฎว่า ยิ่งเด็กดูโทรทัศน์เท่าไร เด็กก็ยิ่ง
ซึมซับพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ใหญ่ จาก ละคร, ภาพยนตร์ ต่างๆ
เพราะเด็กไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เห็น เป็นเพียงการแสดง แต่เข้าใจว่า
เป็นพฤติกรรมปกติทั่วไป ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เมื่อโตขึ้นเด็กกลุ่มนี้
เลยเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว โดยอัตโนมัติ
*ทีมวิจัยแนะว่า ไม่ควรให้เด็กดูโทรทัศน์เกินวันละ 1-2 ชั่วโมง

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The research team collected data from 1,000 children aged 5-15 years and 26 years of follow-up showed that the more television children watch how children absorb more aggressive behavior of adult dramas, films, because children do not understand what they see. It’s just a show, but understand that this is normal behavior. No damage When these children grow up Any aggressive behavior automatically, the research team suggests. Do not let children watch television more than 1-2 hours a day.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 67 เทคนิค 5 ข้อในการใช้งาน แบตเตอรี่แบบ Lithium

page-67

อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์สำหรับพกพา เช่น Notebook, กล้องดิจิตอล และมือถือ ในปัจจุบันจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบ Lithium แทบทั้งสิ้น มาดูวิธีถนอมมันดีกว่า
1. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่จนหมดแล้วค่อยชาร์ตครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด discharge rate ในอัตราที่สูง (ใช้ไฟเยอะในเวลาอันสั้น) ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว
2. ความร้อนมีผลต่อการเสื่อมมากกว่ารูปแบบการชาร์ตไฟครับ
3. เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เย็นๆ ถ้าจำเป็นจะต้องเก็บ Notebook ในรถที่จอดตากแดด ก็ควรถอดแบตเตอรี่แยกติดตัวออกมาด้วยครับ จะช่วยให้แบตฯ เสื่อมช้าลง แต่ไม่ต้องถือกับ
4. ถ้าจำเป็นจะต้องเก็บแบตไว้เป็นเวลานาน โดยไม่ได้ใช้งาน ให้ชาร์ตไฟไว้ที่ประมาณ 40% หากเราชาร์ทไว้ 100% แล้วเก็บไว้ไม่ได้ใช้งานนาน แบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วกว่า
5. ไม่ควรซื้อแบตเตอร์แบบ lithium มาเก็บไว้เผื่อใช้งานครับ
เพราะแบตแบบ lithium มีอายุการเสื่อมสภาพนับจากวันผลิต(ไม่ใช่วันที่ใช้นะครับ)

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับเรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

And electronic devices such as portable Notebook, digital cameras and mobile phones today come with rechargeable Lithium almost see how better preservation.
1. Try to avoid battery drain, then charging it. To prevent discharge rate at a higher rate. (Fire lot in a short time), causing the battery faster.
2. Heat affects the degradation model rather than charging it.
3. store it in a cool place. If necessary to keep Notebook in a car parked in the sun. You should remove the battery separately carrying out with. It allows the batteries wear out slowly, but do not hold on.
4. If you need to store the battery for a long time. The idle The charging to about 40%, if we charge them 100%, and then kept idle for long. The battery will drain faster
5. Do not buy a lithium battery stored for use.
The lithium battery is a deterioration from the date of manufacture (date not use it).

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web
The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge.
It is entertaining to read, it’s funny, it’s also a deposit site. thisyouknow.com
Shadow gathered knowledge Tips good for you, we also have a good knowledge of many in the future.
Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 38 – Phoenix และ Firebird คือชื่อแรก ก่อนจะมาใช้เป็น “Firefox”

thisyouknow-038

กว่าจะมาเป็นไฟร์ฟอกซ์ เริ่มต้นที่ชื่อ “ฟีนิกซ์” (Phoenix) 
แต่มีปัญหาในด้านเครื่องหมายการค้ากับบริษัทฟีนิกซ์
เทคโนโลยีผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไบออส จึงเปลี่ยนเป็นชื่อ
“ไฟร์เบิร์ด” (Firebird) แต่ก็ได้มีปัญหาเดิมคือ
ชื่อซ้ำซ้อนกับ ระบบจัดการฐานข้อมูลไฟร์เบิร์ด
จนในที่สุดก็เปลี่ยนเป็น “ไฟร์ฟอกซ์” (Firefox)

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับเรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ