จิบความรู้ที่ 92 คำว่า “ทุเรศ” เพี้ยนมา จากคำว่า “Too Late”

ในสมัยก่อน ประเทศไทยมีบริษํท ห้างร้านที่จัดตั้งโดย
ชาวต่างชาติ ได้จ้างพนักงานเป็นชาวไทย ผลปรากฎว่า
คนไทยค่อนข้างจะมาทำงาน ช้า สาย เพราะคนไทยยัง
ไม่คุ้นกับระบบ บริษัท ห้างร้าน เลยทำให้โดนนายห้าง ต่อว่า
ด้วยคำว่า Too Late แปลว่า มาสาย ล่าช้า พอโดนด่าบ่อยๆ
คนไทยก็ฟังเพี้ยนเป็น ทูเหลด เพี้ยนไปเป็น ทุเรศ ในที่สุด

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

In the past, Thailand and package offers. Department stores established by
Foreign employment is the result turns out that Thailand.
Thailand is a relatively slow because the call to Thailand.
Not familiar with the company’s department stores do not make that.
The word translated as Too Late late late enough cursed them.
Thailand was cast as two people can do to reduce distortion in the most miserable.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.