จิบความรู้ที่ 118 มดงาน ใน 1 วันงีบหลับถึง 250 ครั้ง โดยใช้เวลางีบต่อครั้งนานเพียงระดับนาที เท่านั้น

thisyouknow-118

เมื่อรวมกันแล้ว มดงานนอน 4 ชั่วโมง 48 นาทีต่วันเท่านั้น ส่วนมดราชินีนอนได้รวมกันแล้วโดยเฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อวัน นักวิทยาศาสตร์พบว่ารูปแบบการนอนของมันไม่ได้เป็น ไปตามวัฏจักรของกลางวันและกลางคืน เพราะมันอาศัย อยู่ใต้ดินเป็นหลัก มดงานที่ทำงานตลอดวันตลอดคืน
เพื่อความอยู่รอดของรัง ใช้วิธีงีบหลับอาจอยู่ได้เพียง หกเดือนถึงหนึ่งปี ในขณะที่มดราชินีที่นอนมากกว่า อาจอยู่ได้ถึงได้ถึง 45 ปี แล้วแต่ชนิดของมด

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Together workers sleep 4 hours 48 minutes per day. The queen bedroom has a combined average of nine hours per day. Scientists have found that sleep patterns, it is not. According to the cycle of day and night. Because it relies The underground was a major Workers who work all day and all night.
For the survival of the hive Take a nap may be just. Six months to a year The queen mattress over. May live up to 45 years depending on the type of ants.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 48 – มด ตกจากความสูง 100 เมตร มันจะ “ไม่ตาย”

page-48
โดยเมื่อตกลงมาแล้ว ยังสามารถเดินได้ตามปรกติ เนื่องจาก มดมีน้ำหนักเบา เลยได้รับแรงต้านจากอากาศมาก เมื่อปล่อยจากที่สูง ทำให้เคลื่อนที่สู่พื้น ลงมาอย่างช้า

*โดยการคาดเดาของนักวิจัย กล่าวว่ามดอาจตกจากที่สูง ได้มากกว่า 100 เมตร

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับเรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

จิบความรู้ที่ 14 : ถ้าเราเอา “มด” เข้า

thisyouknow-014

จิบความรู้ที่ 14 : ถ้าเราเอา “มด” เข้าไมโครเวฟ … มันจะไม่ตาย

เนื่องจาก มด มีขนาดเล็ก เมื่อเราเวฟมด …
มันจะสามารถหลบจากจุดที่ร้อน ไปยังจุด
ที่ร้อนน้อยกว่า หรือจะกล่าวได้ว่า จุดที่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า อ่อน หรือ ไม่มีคลื่นเลย …

 

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ

เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ