จิบความรู้ที่ 113 – 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ

thisyouknow-113

 

โดยจัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 เพื่อยกย่องเกียรติคุณให้ศิลปินแห่งชาติ หลากแขนง ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยความอุตสาหะและมีผลงานปรากฏต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในวันนนี้จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติ และศิลปะพื้นบ้านในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดและศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ รับผิดชอบดำเนินการ

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The event was first held on February 24, 2529 in honor of chairing the National artists of various disciplines who create works of art with perseverance? And whose work has appeared publicly continuously. To date, this is an exhibition about the national artist. And the central and regional folk art. The Center for Culture and the Cultural District. Responsible for

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.