จิบความรู้ที่ 107 ทำไมแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดถึงไม่เรียง ABCDEF…

thisyouknow-107

สาเหตุที่มันไม่เรียงตามตัวอักษรเพราะ แบบแป้นพิมพ์
ในปัจจุบันเป็นแบบแป้นพิมพ์ของเครื่อง “พิมพ์ดีด”
โดยในสมัยก่อน การเรียงแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด
จะไม่สามารถเรียงแป้นพิมพ์ตามตัวอักษรได้ เนื่องจาก
ในเวลาพิมพ์ ก้านตัวอักษรที่ดีดออกไป มันจะชนกัน ขัดกัน
ทำให้พิมพ์ไม่ต่อเนื่อง จึงต้องมีการออกแบบแป้นพิมพ์
ไม่ให้ก้านตัวอักษรชนกันเวลาพิมพ์ โดยแบบที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดคือ แบบที่เราเรียกว่า “QWERTY”
ซึ่งมีใช้จนถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The reason is that it is not because of the alphabetical keyboard.
At present, a keyboard, a “typewriter”.
In the old days To sort of typewriter keyboard.
The keyboard can be sorted alphabetically because.
Type the characters in the shaft to eject it collided conflict.
Print making discontinuous It must be designed keyboard.
Not to stalk the characters collide print time. The model has been
The most popular A so-called “QWERTY”.
Which is used to date

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

 

ที่ไปที่มา ที่มาที่ไป :http://www.oknation.net/blog/print.php?id=455454