จิบความรู้ที่ 105 ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ไม่ใช่ ยอดเขาเอเวอเรสต์

thisyouknow-105

หากวัดจาก “ตีนเขาไปถึงยอดเขา” ยอดเขาที่สูงที่สุด
จะเป็น ยอดเขาเมานาเคอา ( Mauna Kea) อยู่บน
เกาะฮาวาย ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในฮาวาย
เมานาเคอาเป็นภาษาฮาวาย แปลว่า ภูเขาสีขาว เนื่องจาก
มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี โดยมีความสูงถึง
10,200 เมตร โดยที่ ยอดเขาเอเวอเรสต์ สูงที่ 8,848 เมตร
* แต่ถ้าหากวัดที่ระดับน้ำทะเลยอดเขาเอเวอเรสต์จะสูงที่สุด
โดยยอดเขามัวนาเคียจะสูงเพียง 4,206 เมตร

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

If measured in “foot to the top of” the highest peaks.
It was the peak of Mauna Kea (Mauna Kea) is on.
Hawaii, which is the highest mountain in Hawaii.
Mauna Kea is a Hawaiian word meaning white mountain since.
Snow-capped peaks throughout the year. The height of
10,200 meters at the peak of Everett High at 8848 meters.
* If you are at sea level, Mount Everett’s highest.
The peak of Mauna Kiev is just 4206 meters high.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

 

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Mauna_Kea
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/Mauna_Kea

จิบความรู้ที่ 81 ตะเกียงของเดอเบอไรเนอร์ คือชื่อ ไฟแช็คอันแรกของโลก

ประดิษฐ์ขึ้นโดย โจฮัน วูฟกัง เดอเบอไรเนอร์ นักเคมีชาวเยอรมัน
เมื่อ ค.ศ. 1823 ทำงานโดยการยิงแก๊สไฮโดรเจนไปบนโลหะแพลทินัม ที่ห่างกัน 4 เซนติเมตร บนอากาศ โลหะจะร้อนขึ้นและติดไฟได้เอง โดยไม่ต้องใช้ประกายไฟ ไฟแช็กชนิดนี้ผลิตจำหน่ายเรื่อยมาจนถึง ค.ศ. 1880 จึงเลิกผลิตเนื่องจาก มีขนาดใหญ่ มีอันตรายจากการใช้งาน และราคาแพง เพราะมีการใช้ ทองคำขาวในการผลิต ไฟแชค อีกด้วย

*ในสงครามโลกครั้งที่ 1 การจุดไม้ขีดขณะรบใช้แสงสว่างมาก ทำให้ ทหารโดนยิงเสียชีวิต จึงได้มีการเริ่มประดิษฐ์ไฟแช็คเพื่อใช้ในการทหาร

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Invented by Johann Wolfgang de Sudbury Reiner. German chemist
The 1823 work by firing the platinum metals hydrogen gas is 4 cm apart on the air to heat up the metal and Ignition. Without sparks These lighters manufactured until 1880, it discontinued the larger danger of the use and expensive because they are used. Platinum to produce lighter, too.

* In the first World War, the Battle of the dramatically lit a match while soldiers shot dead. You have to start inventing lighters for use in the military.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 78 อัลเฟรด โนเบล ผู้ให้กำเนิดรางวัลโนเบล

page-78

อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) นักเคมีชาวสวีเดน ผู้คิดค้น
“ระเบิดไดนาไมต์” เขาคิดค้นระเบิดนี้ ซึ่งรู้สึกเสียใจจากการที่
ระเบิดของเขาถูกนำไปใช้ในการคร่าชีวิตมนุษย์ เขาจึงมอบ 94%
ของทรัพย์สินมาให้เป็นเงินทุนใน โดยรางวัลโนเบลจะมี 5 สาขา
(เคมี, การแพทย์, วรรณกรรม, สันติภาพ และฟิสิกส์)
*การมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 10 ธันวาคม
มอบให้กับผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Alfred Nobel (Alfred Nobel) Swedish chemist who invented.
“Dynamite” He invented the bomb. The upset of the
Explosives were used in the taking of human life, delivered 94%.
Asset to finance. The Nobel Prize has five branches.
(Chemistry, medicine, literature, peace and physics).
* Awarded the Nobel Prize, held annually on December 10.
Donated to research or inventions that create benefits for humanity.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 76 กังหันลม พลังงานที่แลกด้วย ชีวิตนก

page-76

กังหันลมผลิตไฟฟ้า ถือเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่หลายแห่งเลือกใช้ แต่ภัยแฝงร้ายแรงที่มากับกังหันลม คือการสูญเสียชีวิตของบรรดานก ที่บินมาชนเข้ากับกังหัน จากการสำรวจ เฉพาะในสหรัฐอเมริกา แต่ละปี มีนกกว่า 573,000 ตัว ที่ต้องตายเพราะกังหันลมเหล่านี้ รวมทั้ง บรรดานกนักล่าทั้งหลาย อย่างเช่น เหยี่ยว และนกอินทรี ที่ต้องตายเพราะกังหันลมมากถึงปีละ 83,000 ตัว แม้ว่านกนักล่าเหล่านี้ จะเป็นสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่ยังไม่มีบริษัท พลังงานลมใดๆ ถูกดำเนินคดี

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Wind Turbine Is one of many alternative energy use. But the serious potential threat to the wind. Is the loss of life of the birds. Flying into the turbines of the survey in the United States each year, with a wingspan of more than 573,000 who have died because of the wind, these including those bird hunters who like hawks and eagles that have died due to wind up the year. Although the 83,000 birds per hunter these. The animals are protected by law. But there is no wind energy company, any prosecution.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 69 – 1,000,000,000 เครื่องคือยอดขาย สมาร์ทโฟน ทั่วโลก ในปี 2556

page-69

วันที่ 28 มกราคม 2557 สำนักข่าวเอเอฟพี มีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ เปิดเผยว่า จากผลสำรวจ ของสถาบันวิจัยและวิเคราะห์ตลาดไอดีซี พบว่า ตลาดสมาร์ทโฟนเติบโตไปอีกขั้นด้วยยอดจำหน่ายทั่ว โลกกว่า 1,000 ล้านเครื่อง ในปี 2556 โดยมี ซัมซุง ค่ายสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ครองแชมป์ ยอดจำหน่ายสูงที่สุดในโลก ด้วยส่วนแบ่ง 31.3% ของยอดจำหน่าย ทั้งหมด ขณะที่ แอปเปิล ครองยอด จำหน่าย 15.3%

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับเรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับOn January 28, 2557, the AFP news agency. There are reports from Washington, the US announced that the results of the research and market analysis, IDC found that the market for smartphones to grow to the next level with global sales of more than 1000 million units in 2556, with Samsung’s Smart. South Korean smartphone giant champion. Sales highest in the world with a share of 31.3% of total sales, while Apple’s sales of 15.3%.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn
By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web
The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge.
It is entertaining to read, it’s funny, it’s also a deposit site. thisyouknow.com
Shadow gathered knowledge Tips good for you, we also have a good knowledge of many in the future.
Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 66 สีเหลือง คือสีแรกเมื่อ โดเรม่อนออกจากโรงงาน

page-66

แรกเริ่มเดิมที โดเรม่อน มีสีเหลือง และมีหู แต่ในขณะที่โดเรมอนหลับ หูกับโดน “หนูแทะ” จนทำให้โดเรม่อนไม่มีหู และเกลียดหนู มาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง เพราะโดนแทะหู โดเรมอนเลยโดน “โนราเมียโกะ” หุ่นยนต์แมว ที่โดเรม่อนชอบ หัวเราะเยาะยกใหญ่ โดเรม่อนก็เลยเสียใจ เลยร้องไห้ จนสีลอกกลายเป็นสี ฟ้า/น้ำเงิน
มาจนถึงปัจจุบันนี้

*สาเหตุที่ โดเรม่อน ต้องมาช่วย โนบิตะ เพราะ “เซวาชิ” เหลนของโนบิตะ ส่งมาช่วยเหลือ เพราะเชื่อว่า “โนบิตะ” เป็นต้นเหตุทำให้ตระกูลต้องยากจน ในอนาคต

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับเรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Originally Doraemon is yellow and has ears, but as Doraemon’s ear with a “rat gnawing” So Doraemon no ears, and I hate to date, as well as being gnawed ear. Doraemon hit yet “Nora wife Yoko” robot cat Doraemon like. Laughed so much Doraemon, I regret to cry as peeling paint, a blue / blue.
Until today

* Cause Doraemon to help Nobita because “CEVA’s” grandson of Nobita. Send Help He believes that “Nobita” was responsible for a poor family in the future.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn
By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web
The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge.
It is entertaining to read, it’s funny, it’s also a deposit site. thisyouknow.com
Shadow gathered knowledge Tips good for you, we also have a good knowledge of many in the future.
Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 61 ต้มเลือดหมู อันดับ 1 ราชามื้อเช้าที่ดีที่สุด

page-61

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้าน Ani-Aging ยกนิ้วให้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพสุดๆ ต้มเลือดหมูเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเป็น perfect combination หรือเป็นคู่ ที่สมกันมากเลย เพราะในเลือดหมูมีธาตุเหล็ก และในผัก เช่น ใบตำลึง จะมีวิตามินซีเยอะ ธาตุเหล็กต้องมีวิตามินซี มันถึงจะดูดซึมได้ดี เช่นเดียวกับที่วิตามินซี ก็ต้องมีธาตุเหล็กมันถึงจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ดี ฉะนั้นมันเป็นคู่ที่เพอร์เฟคเลย

*มันจะกลายเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หากเราใส่กระเทียมเจียวเยอะๆ ใส่หมูติดมัน หมูกรอบ หรือบางเจ้าใส่หมูสามชั้น แล้วปรุงให้รสจัดเกินไป หวานเกินไป

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับเรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ
Dr. Ani-Aging experts concede a menu to the other. Boiled pork blood meal is known as a perfect combination or as a pair for each lot. The pig iron in the blood and in vegetables such as gourd contains vitamin C a lot. Iron, vitamin C is required It is well absorbed. As well as vitamin C. It also contains iron to be absorbed into the body. So it’s a perfect match at all.

* It becomes a food that is not healthy. If we put a lot of garlic pork, lean pork, crispy pork belly or something you wear. Then cook the spicy, too sweet, too.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn
By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web
The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge.
It is entertaining to read, it’s funny, it’s also a deposit site. thisyouknow.com
Shadow gathered knowledge Tips good for you, we also have a good knowledge of many in the future.
Try to visit each other so much.