จิบความรู้ที่ 130 – เราไม่สามารถหายใจ ขณะ กลืนน้ำลาย ลงคอ ของเราได้ 5555

thisyouknow-130

เราไม่สามารถ … หายใจ ขณะ กลืนน้ำลาย ลงคอ ของเราได้ 5555

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

We can not … breathe while shamelessly swallowed Our 5555.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 128 – ม้าน้ำ เป็นปลาที่ เคลื่อนไหวได้ช้าที่สุด

thisyouknow-128

“ม้าน้ำ” เป็นปลาที่… เคลื่อนไหวได้ช้าที่สุด

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

“Seahorse” is a fish … Moving the slowest

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 118 มดงาน ใน 1 วันงีบหลับถึง 250 ครั้ง โดยใช้เวลางีบต่อครั้งนานเพียงระดับนาที เท่านั้น

thisyouknow-118

เมื่อรวมกันแล้ว มดงานนอน 4 ชั่วโมง 48 นาทีต่วันเท่านั้น ส่วนมดราชินีนอนได้รวมกันแล้วโดยเฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อวัน นักวิทยาศาสตร์พบว่ารูปแบบการนอนของมันไม่ได้เป็น ไปตามวัฏจักรของกลางวันและกลางคืน เพราะมันอาศัย อยู่ใต้ดินเป็นหลัก มดงานที่ทำงานตลอดวันตลอดคืน
เพื่อความอยู่รอดของรัง ใช้วิธีงีบหลับอาจอยู่ได้เพียง หกเดือนถึงหนึ่งปี ในขณะที่มดราชินีที่นอนมากกว่า อาจอยู่ได้ถึงได้ถึง 45 ปี แล้วแต่ชนิดของมด

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Together workers sleep 4 hours 48 minutes per day. The queen bedroom has a combined average of nine hours per day. Scientists have found that sleep patterns, it is not. According to the cycle of day and night. Because it relies The underground was a major Workers who work all day and all night.
For the survival of the hive Take a nap may be just. Six months to a year The queen mattress over. May live up to 45 years depending on the type of ants.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 117 หมู เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเป็นอันดับ 4 และเป็นสัตว์ที่รักความสะอาด

thisyouknow-117

หมูอาจจะถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดเป็นอันดับที่สี่ รองมาจากคน สัตว์พวกลิง ปลาวาฬและปลาโลมา หมูเป็นสัตว์ที่มีความไวอย่าง ไม่น่าเชื่อ สุกรเป็นสัตว์ที่ตกใจง่าย เป็นสัตว์ที่รัก ความสะอาด ในหมูที่เลี้ยงปล่อย ไม่ได้ขังกรง  หมูจะเลือกบริเวณที่ห่างไกลจากที่นอนของมัน และเป็นพื้นที่อยู่ต่ำกว่าเป็นที่สำหรับอาบน้ำ  หมูฉลาดพอที่จะเรียนรู้ว่าแรงลม และฝนสามารถ พัดพาและชะล้างสิ่งปฏิกูลที่มันขับถ่ายออกมา ไปจากบริเวณที่สูงกว่า  *เป็นเพราะคนสิน่ะ ที่เลี้ยงมันสกปรก

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Pigs may be regarded as intelligent animals with a deputy from the fourth monkey species, whales and dolphins. Pigs are animals that are susceptible pigs are incredibly easy to scare the animals. The animals love the clean pig rearing caged pigs will not leave an area far from the bed of it. And the area under the bath. Pigs are smart enough to know that the wind can blow and the rain and washed the filth that is excreted. The area above * Because it is so Fed it dirty

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 115 ยีราฟ นอกจากคอจะยาวแล้วนั้น ลิ้นมันยังยาวถึง 45-47 เซนติเมตร

thisyouknow-115

ถือว่ายีราฟมีลิ้นที่ยาวมาก และมีความหนาสาก ด้วยลิ้นที่ยาวนี้ทำให้ยีราฟ ตวัดลิ้นรับประทานใบไม้ ได้อย่างสบายๆ ตามใจต้องการ ยีราฟจะกินอาหาร เฉลี่ยวันละ 20-30 กิโลกรัม ขณะที่นอนหลับ ในท่ายืนเพียงวันละ 2 นาที – 2 ชั่วโมงเท่านั้น ยีราฟมีวิธีการป้องกันตัวคือ การเตะ จากขาหลังที่ทรงพลัง

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

A giraffe’s tongue is very long. And thick rough This giraffe with a long tongue. Equivocate eating leaves Easily as you want to feed the giraffes daily average of 20-30 kg while sleeping. In the standing position, just two minutes a day – two hours. ? How to protect yourself is to have a giraffe kicked out of the powerful hind legs.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 100 ยุงตัวเมีย เท่านั้นที่ต้อง ดูดเลือด คน และสัตว์

สาเหตุที่ ยุงตัวเมีย ต้องดูดเลือดนั้น เพราะต้องการ โปรตีน และแร่ธาตุไปใช้ในการฟักไข่ให้เจริญเติบโต ในรังไข่ของมัน นั่นเอง ยุงตัวเมียบางชนิด อาจวางไข่ได้ถึง 300 ฟองต่อครั้ง ซึ่งมากน้อย
ก็ขึ้นอยู่กับ ปริมาณของเลือดที่กินไปนั่นเอง

*ยุงตัวผู้ จะดูดพวกน้ำหวานของเกสรดอกไม้และต้นไม้ พูดจริงๆ อาหารหลักของยุงก็คือ น้ำหวานเนี่ยแหละ ไม่ใช่เลือด … แต่เพราะมันต้องสืบพันธุ์ การบริโภคเลือด จึงจำเป็น

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The reason is that female mosquitoes need blood proteins and minerals that they need to take to incubate growth. It’s there in the ovaries of female mosquitoes of some kind. May lay up to 300 eggs at a time, which is very little.
It depends The amount of blood going to eat it.

* The male mosquitoes to suck the nectar and pollen of trees, saying it was the main meal of mosquitoes. Nectar, not blood … but I think it needs to reproduce. Consumption of blood is needed

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 95 วัว 1 ตัว ตดได้โหดมาก เพราะใน 1วัน มันตดเท่ากับคน 200 คนตด

มีงานวิจัยหลายงาน บอกว่า “วัว” เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลก
เกิดภาวะเรือนกระจก เพราะวัวปล่อยก๊าซมีเทน ออกมาใน
ปริมาณมาก โดยปะปนมาในรูปแบบ ตด ของมัน ซึ่งเจ้าก๊าช
มีเทนนี่แหละตัวการสำคัญที่ทำให้โลกเราร้อน แล้ววัว ก็ช่วย
สร้างก๊าซมีเทนในปริมาณมากต่อวัน เพราะมันตดทั้งวัน
จนปัจจุบันต้องมีการคิดค้นสูตรอาหาร เพื่อช่วยในระบบ
การย่อยของวัว ให้ตดน้อยลง