จิบความรู้ที่ 134 – เมาส์เคยมีอีกชื่อนึงว่า “บัก” (bug)

thisyouknow-134

เมาส์เคยมีอีกชื่อนึงว่า “บัก” (bug)
แต่ภายหลังได้รับความนิยม
น้อยกว่าคำว่า “เมาส์” ….

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Mouse had another name, but the “bug” (bug).
But after getting popular
Less than the word “mouse” ….

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 133 – คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก มีน้ำหนักถึง 30 ตัน

thisyouknow-133

คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก
มีน้ำหนักถึง 30 ตัน (3 หมื่นกิโลกรัม)
โดยมีชื่อว่า “ENIAC” ประกอบ
ไปด้วยหลอดสูญญากาศกว่า 18,000 กว่าหลอด

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The world’s first computer
Weighing up to 30 tons (3 billion kilograms).
The name “ENIAC” operator.
With more than 18,000 vacuum tubes over the tube.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 129 – รถเต่าเป็นรถที่ออกแบบตามแนวคิด ไอเดียของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

thisyouknow-129

รถเต่า เป็นรถที่ออกแบบตามแนวคิด ไอเดียของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Tao is a concept car designed car based on the ideas of Adolf Hitler.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 109 นิตยสาร Time เคยยกย่องให้ คอมพิวเตอร์ เป็นบุคคลแห่งปี 1982

thisyouknow-109

หากกล่าวถึง นิตยสาร Time คงมีน้อยคนนักที่ไม่รู้จัก
นิตยสารอันทรงพลัง และในทุกๆ ปีตามธรรมเนียมของ
Time จะมีการคัดหาบุคคลแห่งปี ทั่วโลก … แต่มีอยู่
ครั้งหนึ่ง ในปี ค.ศ. 1982 หรือ พ.ศ.2525 นิตยสาร Time
กับเลือกให้ “คอมพิวเตอร์” เป็นบุคคลแห่งปี ถือได้ว่า
เป็นครั้งแรกที่ Time ให้รางวัลนี้กับสิ่งที่ไม่ใช่ มนุษย์
เพราะในยุคนั้น คอมพิวเตอร์ถือได้ว่านิยม อย่างมาก

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

If the Time magazine have very few people who do not know.
Magazine and powerful every year in our.
Time Person of the Year will be selected for the world … but there is.
At one time in 1982 or 2525 magazine Time.
To select the “PC” as the Person of the Year can be considered.
Time for the first time this award to a non-human.
Because of that era The computer can be considered a huge hit.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

ที่ไปที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์

จิบความรู้ที่ 108 เพชร กับ ไส้ดินสอ ความเหมือนที่แตกต่าง

thisyouknow-108

ไส้ดินสอนั้นจริงๆ แล้วมันคือแกรไฟต์ ซึ่งเป็นธาตุ
คาร์บอน(c) เหมือนกับเพชร อัญมณีล้ำค่าที่เรารู้จัก
กันดีนั่นแหละ แต่มันต่างกันตรงที่ การจัดเรียงของอะตอม
เท่านั้นเอง โดยที่แกรไฟต์มีโครงสร้างเป็นชั้นๆ แตกต่าง
จากเพชรที่มีการยึดกัน มีโครงสร้างที่เชื่อมต่อกัน
อย่างหนาแน่นครบทุกจุด จนไม่มีอิเล็กตรอนอิสระเหลืออยู่
ทำให้เพชรนั้นมีความแข็งแรงมาก ต่างจากแกรไฟต์หรือ
ไส้ดินสอที่เปราะ และหักง่าย แต่ทั้งสองก็มาจาก
ธาตุคาร์บอนเหมือนกันนั่นเอง

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

Pencil it really It is graphite, which is rare.
Carbon (c) as a diamond As we know precious gems
Well, that But unlike the The arrangement of atoms
Only by the graphite layer is structured differently.
The diamonds that are fastened together. The connecting structure
Massively every point There is no free electrons left
Diamonds make it very strong. Unlike graphite or
Pencil fragile and easily broken, but both came from.
Carbon like that

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

ที่ไปที่มา :
http://www.thaigoodview.com/node/62973

จิบความรู้ที่ 103 ลูกฟุตบอล อาจเริ่มต้นที่ “กระเพาะปัสสาวะหมู”

thisyouknow-103

ในยุคของฟุตบอล ช่วงแรกๆ นั้นได้ใช้ กระเพาะของ
ปัสสาวะหมู มาเป่าลมเข้าไปซึ่งมันจะพอง แต่มัน
ไม่กลมครับ และไม่สามารถควบคุมมาตรฐานของ
ลูกฟุตบอลได้เลย ทั้งขนาด และรูปร่าง รวมทั้ง
เมื่อแตะไปแตะมาก็รั่วค่อนข้างง่าย และมีกลิ่นเหม็นกรุ่น
แถมให้ด้วยครับ … แต่แล้วพระเอกชื่อ “ชาร์ล กู๊ดเยียร์”
ได้เป็นผู้ออกแบบ และคิดค้นจนสามารถผลิต
ลูกฟุตบอล ที่ได้จากยางสังเคราะห์ลูกแรกของโลก

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้ อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ จิบความรู้ – www.thisyouknow.com เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับ เรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

In the early days of football, it was the stomach.
Pig urine into the air, where it is inflated it.
Round does not and can not control standard.
Football has the size and shape as well.
When the tap was leaking quite easy to tap. The stench smoldering
But to me … but then the hero named “Charles Goodyear.”
A designer You can invent and produce
Soccer ball made from synthetic rubber, the first in the world.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge, it is entertaining to read, it’s funny, it’s also the site deposit Najib knowledge – www.thisyouknow.com. Shadow gathered knowledge Good to know you. We also know a great many more in the future. Try to visit each other so much.

จิบความรู้ที่ 97 ชื่อ 7-11 มาจากเวลา เปิดปิดของสาขาแรก

เซเว่น สาขาแรกกำเนิดที่ สหรัฐอเมริกา โดย
ได้ตั้งชื่อร้านว่า 7-11 นั้นเพราะเป็นการบอกให้ลูกค้ารู้ว่า
เวลาเปิด 7 โมงเช้า และ ปิด 5 ทุ่มนั่นเอง แต่ในปัจจุบัน
เซเว่นเปิด 24 ชั่วโมง นั่นเพราะเป็นไอเดียของ คนญี่ปุ่น
เมื่อเซเว่นขยายสาขามาที่ญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นคิดว่าต้องใช้
พื้นที่น้อยให้คุ้มค่า เลยได้ไอเดียเปิดเป็น 24 ชั่วโมง