ความรู้ที่ 4 อาการของโรคบาดทะยัก คือการ เกร็ง กระตุก

ความรู้ที่ 4 อาการของโรคบาดทะยัก คือการ เกร็ง กระตุกหลังจากติดเชื้อบาดทะยักแล้วกล้ามเนื้อจะเกิดการ เกร็ง แข็ง หลังแอ่นจนอาจถึงขั้น กลืนอาหารไม่ได้

ความรู้ที่ 2 “โรคหวัด” หรือ “ไข้หวัด” ยังไม่มี “ยา” ที่ใช้รักษาได้

ความรู้ที่ 2 : "โรคหวัด" หรือ "ไข้หวัด" ยังไม่มี "ยา" ที่ใช้รักษาได้ ... ในปัจจุบันทางการแพทย์ ยังไม่มียาที่สามารถใช้รักษา โรคไข้หวัด ได้อย่างเฉพาะเจาะจง