จิบความรู้ที่ 64 รดน้ำต้นไม้ … ไม่ใช่แค่ สาดน้ำใส่ต้นไม้ให้เปียก

page-64

การรดน้ำต้นไม้ควรรดในตอนที่อากาศ ไม่ร้อนจนเกินไป ช่วงเวลา
ที่เหมาะที่สุดคือ ก่อน 9 โมงเช้า และหลัง 4 โมงเย็น เพราะหากรดน้ำ ช่วงที่มีอากาศร้อน “เราจะเสียน้ำจากการระเหยถึง 60% ของน้ำที่รด”ซึ่งไม่คุ้มกันเลย … แต่ถ้าเลือก รดน้ำต้นไม้ในตอนเย็น แดดร่มลมตก อากาศไม่ร้อนมากก็จริง แต่ก็เสี่ยงที่ความชื้นในดินจะมีมากเกินไป จนเปิดโอกาสให้เหล่าเชื้อรา และแบคทีเรียมากัดกินรากต้นไม้ตายได้ ดังนั้นหากรถในตอนเย็นไม่ควรรดน้ำในปริมาณที่มากเกินไป

* เงาของต้นไม้ช่วยลดความต้องการเครื่องปรับอากาศลงได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์  และในฤดูร้อนต้นไม้จะทำให้เมืองเย็นลงถึง 15 เปอร์เซ็นต์

เว็บไซต์ที่จะรวบรวมความรู้ เกล็ดความรู้ต่างๆ มากมายไว้ให้คุณได้อ่าน ได้ศึกษาหาความรู้ครับ
โดยความรู้นี้ ก็ได้นำมาจาก แฟนเพจ รวบรวมเรื่องราว คิดวิเคราะห์แยกแยะ มาจากเว็บต่างๆ
กลั่นกรองมาเป็นข้อมูลที่ย่อยง่าย อ่านแล้วเข้าใจโดยง่าย ให้กับเพื่อนๆครับแค่เพียงผ่านมา แวะชม อ่านก็ทำให้ได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยครับ บางความรู้
อ่านแล้วก็เป็นความบันเทิงไปด้วยครับ ตลก ฮา ก็มีครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ thisyouknow.com
เว้บที่รวบรวมความรู้ เกร็ดความรู้ดีดีไว้ให้คุณครับเรายังมีความรู้ดีดีอีกมากมายในอนาคต
ลองแวะมาเยี่ยมชมกันเรื่อยๆ ครับ

The plants should be watered when the weather. Not too hot moments
Preferably before 9 am and after 4 pm If watering. During the hot weather “We will lose water by evaporation to 60% of the bread”? Which guard do … but if your watering in the evening sun, shade, wind fall? The weather is very hot, it’s true. But the risk is too much moisture in the soil. ? The opportunity for these fungi. The bacteria eat the roots and tree death. So if the car should not be watered in the evening, in excessive amounts.

* Shadow of Trees reduce air conditioning needs by 50 percent? In summer, the trees will cool the city down to 15 percent.

Website to gather knowledge Flake knowledge Plenty for you to read I had to learn By this knowledge may be fans of the story. Analytical digest From web
The screen is easy to digest. Read, understand it For now I just read a recent visit, it was knowledge. More or less have some knowledge.
It is entertaining to read, it’s funny, it’s also a deposit site. thisyouknow.com
Shadow gathered knowledge Tips good for you, we also have a good knowledge of many in the future.
Try to visit each other so much.