จิบความรู้ที่ 164 – ถ้าลดพลังงานได้วันละ 500 กิโลแคลอรี่ จะลดน้ำหนักได้

thisyouknow-164
Continue reading จิบความรู้ที่ 164 – ถ้าลดพลังงานได้วันละ 500 กิโลแคลอรี่ จะลดน้ำหนักได้