จิบความรู้ที่ 95 วัว 1 ตัว ตดได้โหดมาก เพราะใน 1วัน มันตดเท่ากับคน 200 คนตด

มีงานวิจัยหลายงาน บอกว่า “วัว” เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลก
เกิดภาวะเรือนกระจก เพราะวัวปล่อยก๊าซมีเทน ออกมาใน
ปริมาณมาก โดยปะปนมาในรูปแบบ ตด ของมัน ซึ่งเจ้าก๊าช
มีเทนนี่แหละตัวการสำคัญที่ทำให้โลกเราร้อน แล้ววัว ก็ช่วย
สร้างก๊าซมีเทนในปริมาณมากต่อวัน เพราะมันตดทั้งวัน
จนปัจจุบันต้องมีการคิดค้นสูตรอาหาร เพื่อช่วยในระบบ
การย่อยของวัว ให้ตดน้อยลง