จิบความรู้ที่ 163 หูนอกจากจะใช้ฟังแล้ว ยังช่วยในเรื่อง การทรงตัวของเรา

thisyouknow-163
Continue reading จิบความรู้ที่ 163 หูนอกจากจะใช้ฟังแล้ว ยังช่วยในเรื่อง การทรงตัวของเรา